BO logo

TERMIN SKŁADANIA PROJEKTÓW

od 14 czerwca 2021 r. do 5 lipca 2021 r.


na formularzu zgłoszenia, który jest dostępny na stronie internetowej https://www.jordanow.pl lub w siedzibie Urzędu oraz obowiązkowo zamieścić go w Internecie poprzez wypełnienie formularza na stronie https://konsultacje.jordanow.pl a następnie złożyć w sekretariacie Urzędu w terminie do 5 lipca do godz.: 14:30.

KTO MOŻE SKŁADAĆ

Propozycje zadań do budżetu obywatelskiego może składać każdy mieszkaniec Miasta (w przypadku osób małoletnich wymagana jest zgoda opiekuna prawnego wyrażona podpisem na formularzu zgłoszenia).

Zadanie musi uzyskać poparcie co najmniej 15 mieszkańców Jordanowa
Więcej informacji na: https://konsultacje.jordanow.pl

Do pobrania: