Budżet obywatelski na rok 2020

Prezentacja podsumowująca IV edycję Budżetu Obywatelskiego:

Podsumowanie BOIV

bo pasek1W dniu 10.12.2019 r. odbyło się spotkanie podsumowujące V edycję Budżetu Obywatelskiego na rok 2020.

Spotkanie rozpoczęto prezentacją z realizacji ubiegłorocznego zwycięskiego zadania „Po prostu Lampy”.

W dalszej części podsumowano przebieg tegorocznych prac nad budżetem oraz przedstawiono projekt, który będzie realizowany w roku 2020 -  „Świetlica Dla Naszych Dzieci”. Autorką  zwycięskiego projektu jest Pani Dominika Siepak.

Następnie  Burmistrz Miasta Jordanowa wraz z  przewodniczącym Zespołu Koordynującego Wacławem Bednarzem wręczyli autorce zwycięskiego zadania symboliczny czek zapewniający o realizacji zadania.

Podziękowania zostały skierowane do wszystkich wnioskodawców za przygotowanie propozycji zadań, które obrazują nam rzeczywiste potrzeby naszych mieszkańców, za zaangażowanie, aktywność i włożony trud w promocję swoich projektów.

Zapraszamy do aktywnego udziału w kolejnych edycjach Budżetu Obywatelskiego.

20191210 160213 00220191210 155117 002

bo pasek2

BO logo

BO pasek z adresem

Zapraszamy mieszkańców na spotkanie podsumowujące

V edycję Budżetu Obywatelskiego w dniu 10 grudnia 2019 r. o godz. 15.30 Urząd Miasta Jordanowa (sala obrad)

Planowany przebieg spotkania:

  • przedstawienie informacji z wykonania zadania w ramach BO na rok 2019 „Po prostu lampy” 
  • podsumowanie działań w ramach tegorocznej edycji budżetu,
  • wręczenie podziękowań za udział.

BO pasek z adresem

Logo BO

bo pasek1

  1. Zakup wyposażenia świetlicy widowiskowo-szkoleniowej w Domu Strażaka Ochotniczej Straży Pożarnej w Jordanowie (szacunkowy koszt 60 000,00) - Liczba ważnych głosów: 91
  1. „Świetlica dla Naszych Dzieci” (szacunkowy koszt 60 000,00) - Liczba ważnych głosów: 975
  1. Poprawa jakości życia mieszkańców Jordanowa poprzez remont i podniesienie atrakcyjności drogi, prowadzącej na górę Przykiec "Krętą ścieżką poprzez las" (szacunkowy koszt 60 000,00) - Liczba ważnych głosów: 18

Zwycięskim projektem zostało zadanie: „Świetlica dla Naszych Dzieci”

W głosowaniu oddano łącznie 1159 głosów, w tym głosów ważnych 1084, nieważnych 75.

Serdecznie dziękujemy za wzięcie udziału w procesie konsultacji, za Państwa zaangażowanie oraz czas poświęcony na stworzenie propozycji zadań.

 

bo pasek2

bo pasek2
Logo budżetu

bo1

Głosowanie trwa od dnia 9 września do dnia 30 września 2019 r.

Wyboru zadań do budżetu obywatelskiego dokonują mieszkańcy miasta Jordanowa, którzy w dniu 09.09.2019 r. ukończyli 16 lat, w głosowaniu niejawnym.