bo1

Głosowanie trwa od dnia 9 września do dnia 30 września 2019 r.

Wyboru zadań do budżetu obywatelskiego dokonują mieszkańcy miasta Jordanowa, którzy w dniu 09.09.2019 r. ukończyli 16 lat, w głosowaniu niejawnym.

 Zachęcamy mieszkańców do głosowania !

Lista projektów poddanych pod głosowanie (wg kolejności wylosowanego miejsca na karcie do głosowania):

 1. Zakup wyposażenia świetlicy widowiskowo-szkoleniowej w Domu Strażaka Ochotniczej Straży Pożarnej w Jordanowie (szacunkowy koszt   60 000,00)
  Skan do pobrania.
 2. „Świetlica dla Naszych Dzieci” (szacunkowy koszt   60 000,00)
  Skan do pobrania.
 3. Poprawa jakości życia mieszkańców Jordanowa poprzez remont i podniesienie atrakcyjności drogi, prowadzącej na górę Przykiec "Krętą ścieżką poprzez las" (szacunkowy koszt   60 000,00)
  Skan do pobrania.

Głosować można poprzez:

 • zarejestrowanie konta i oddanie głosu na portalu: https://konsultacje.jordanow.pl/ (wystarczająca jest rejestracja uproszczona, która wymaga podania Imienia i nazwiska, numeru PESEL oraz hasła) (Po instrukcję jak zarejestrować konto oraz głosować kliknij tutaj).
 • pobranie karty w wyznaczonych punktach w godzinach pracy tych instytucji (Urząd Miasta Jordanowa, ul Rynek 1 – sekretariat; Miejski Ośrodek Kultury, ul. Rynek 2; Biblioteka Miejska, ul. Piłsudskiego 25) i złożenie jej do urny.

Głosować można jednorazowo, wybierając jedno zadanie

Głosowanie wymaga podania nr PESEL, imienia i nazwiska.

GŁOSUJ LINK DO KONSULTACJE JORDANÓW

Głosowanie wymaga rejestracji uproszczonej w portalu konsultacje - podając nr PESEL, imię i nazwisko.

Osoby zamieszkałe a nie zameldowane na terenie Miasta Jordanowa mogą głosować TYLKO poprzez złożenie DO URNY karty do głosowania wraz z oświadczeniem.

Do pobrania:

Karta do głosowania: ico word ico pdf

Oświadczenie osoby zamieszkałej: ico word ico pdf

Ogłoszenie zwycięskiego projektu 04.10.2019 r. !!!

Zwycięski projekt będzie realizowany przez Urząd Miasta Jordanowa w 2020 r., jeżeli w głosowaniu weźmie udział co najmniej 500 mieszkańców Miasta!!!

bo3

Instrukcja jak głosować poprzez portal https://konsutlacje.jordanow.pl

 1. Przechodzimy na stronę internetową https://konsultacje.jordanow.pl
 2. Jeżeli mamy już założone konto na portalu przechodzimy do punktu 11 instrukcji.
 3. Najeżdżamy kursorem na przycisk "Zarejestruj" z menu wybieramy "Rejestracja uproszczona".Jak głosować str1
 4. Podajemy wymagane dane tj. Imię i Nazwisko, Numer PESEL, hasło (składające się z 8-20 znaków, małe i/lub duże litery, znaki specjalne (dozwolone: `~!@#$%^&*()-_=+.,) oraz cyfry), powtarzany wpisane hasło.
 5. Zaznaczamy informację o zapoznaniu się z regulaminem uczestnictwa w konsultacjach społecznych i akceptuję jego warunki.
 6. Zaznaczamy oświadczenie o zapoznaniu z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych.
 7. Przepisujemy test z obrazka.
 8. Klikamy w przycisk "Zarejestruj".
  Jak głosować str2
 9. Po poprawnym zarejestrowaniu się klikamy w przycisk "Zaloguj".
 10. W Panelu logowania podajemy nr PESEL oraz hasło użyte przy rejestracji konta.
 11. Klikamy Zaloguj.
  Jak głosować str3
 12. Po zalogowaniu klikamy w przycisk "Przejdź do etapu".
  4
 13. Przy każdym zarejestrowanym projekcie znajduje się przycisk "Oddaj głos", oddać głos można tylko na jeden projekt, po oddaniu głosu nie można go wycofać oraz nie można zagłosować na inny projekt.
 14. Wybieramy projekt, na który chcemy zagłosować i przyciskamy przycisk "Oddaj głos".
  Jak głosować str5
 15. Następnie należy potwierdzić oddanie głosu.
  6
 16. Po oddaniu głosu znika przycisk "Oddaj głos".
  7