Budżet obywatelski na rok 2020

Logo budżetu

bo1

Ostateczna lista propozycji zadań które zostają poddane pod głosowanie mieszkańców (wg kolejności wylosowanego miejsca na karcie do głosowania)

BO logo

BO

Informujemy, że w dniu 13 sierpnia 2019 r. pracownicy merytoryczni Urzędu Miasta Jordanowa zakończyli etap weryfikacji projektów. Złożone projekty zadań przeszły weryfikację formalną i merytoryczną we współpracy z Zespołem Koordynującym.

BO baner

Informujemy, że w dniu 15 lipca 2019r. zakończył się nabór propozycji zadań do budżetu obywatelskiego Miasta Jordanowa na rok 2020.

W wyznaczonym terminie wpłynęły 3 projekty:

BO baner

O G Ł O S Z E N I E

Przypominamy, że w dniu 15 lipca 2019 r. upływa termin składania projektów na zadania do Budżetu Obywatelskiego Miasta Jordanowa na rok 2020.

Formularz zgłoszenia, dostępny jest na stronie internetowej www.jordanow.pl lub w siedzibie Urzędu. Formularz należy wypełnić na stronie https://konsultacje.jordanow.pl a następnie w wersji papierowej złożyć w sekretariacie Urzędu w terminie do 15 lipca do godz.: 14:30

BO baner