Informujemy, że w dniu 27 czerwca zakończył się nabór wniosków w kolejnej edycji Budżetu Obywatelskiego. Wpłynęły 3 projekty.

  1. „Spacerowy szlak”. Poprawa jakości życia mieszkańców Jordanowa poprzez remont i podniesienie atrakcyjności drogi gminnej na działce  nr  5371/1
  2. Oświetlenie stadionu sportowego I etap
  3. „JASKÓŁKA ” miejscem spotkań, rekreacji, wypoczynku i aktywności jordanowskich seniorów oraz społeczności lokalnej   I etap roboty budowlano – ziemne

Złożone projekty zostaną teraz poddane weryfikacji formalnej i merytorycznej.  Ostateczna lista zadań dopuszczonych do głosowania zostanie przedstawiona w dniu 9 sierpnia 2022 r.

Głosowanie w którym mieszkańcy wybiorą, które zadanie zostanie zrealizowanie, rozpocznie się 25 sierpnia 2022 r.

Więcej informacji o projektach na stronie internetowej https://www.konsultacje.jordanow.pl

Dziękujemy projektodawcom.