Wprowadzony w Polsce stan zagrożenia epidemiologicznego, a następnie stan epidemii oraz liczne zakazy i regulacje wprowadzone przez organy administracji rządowej, uniemożliwiają realizację budżetu obywatelskiego Miasta Jordanowa na rok 2021.

Burmistrz Miasta Jordanowa podjął decyzję o odstąpieniu od realizacji przedmiotowych działań.

Decyzja ta podyktowana była tylko i wyłącznie chęcią zachowania wszelkich środków bezpieczeństwa, których musimy przestrzegać w obecnym czasie.

Jak już większość mieszkańców naszego miasta wie, każdy zgłoszony projekt musi zawierać listę przynajmniej 15 głosów poparcia. W obecnej sytuacji próba zdobycia tylu podpisów to działanie niebezpieczne dla zdrowia nas i naszych najbliższych.

Z podobnym problemem spotkalibyśmy się w momencie podjęcia próby promowania Waszych pomysłów. Nie wszyscy mieszkańcy korzystają z internetu, czy mediów społecznościowych, dlatego co roku, po ogłoszeniu projektów poddanych pod głosowanie, zarówno projektodawcy jak i zespół Budżetu Obywatelskiego aktywnie promowali projekty również w kontaktach bezpośrednich z mieszkańcami, co w obecnej sytuacji nie jest możliwe. Również kampanie plakatowe nie przyniosłyby takiego skutku jak w poprzednich edycjach.

Pandemia koronawirusa pokrzyżowała nam plany, ale nie martwcie się!

Ruszymy za rok.