Banner BO

Ostateczna lista propozycji zadań
które zostają poddane pod głosowanie mieszkańców

  1. Poprawa jakości życia mieszkańców Jordanowa poprzez remont i podniesienie atrakcyjności drogi, prowadzącej na górę Przykiec "Krętą ścieżką poprzez las"  
  2. „JASKÓŁKA” miejscem spotkań, rekreacji, wypoczynku i aktywności jordanowskich seniorów oraz społeczności lokalnej – etap I roboty budowlano ziemne

Głosowanie rozpocznie się dnia 30 sierpnia i potrwa do dnia 20 września 2021 r.

Ogłoszenie zwycięskiego projektu 23.09.2021 r. !!!

Więcej informacji o projektach na stronie internetowej https://konsultacje.jordanow.pl