Banner BO

Głosowanie trwa od dnia 30 sierpnia do dnia 20 września 2021 r.

Wyboru zadań do budżetu obywatelskiego dokonują wszyscy mieszkańcy Miasta Jordanowa (w przypadku głosowania osób małoletnich wymagana jest zgoda opiekuna prawnego na udział osoby małoletniej w głosowaniu na zadania zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego Miasta Jordanowa na rok 2022),  w głosowaniu niejawnym.

 Zachęcamy mieszkańców do głosowania !

Lista projektów poddanych pod głosowanie (wg kolejności wylosowanego miejsca na karcie do głosowania):

  1. Poprawa jakości życia mieszkańców Jordanowa poprzez remont i podniesienie atrakcyjności drogi, prowadzącej na górę Przykiec "Krętą ścieżką poprzez las" (szacunkowy koszt   60 000,00) Skan do pobrania (PDF, 3,08MB).
  2. „JASKÓŁKA” miejscem spotkań, rekreacji, wypoczynku i aktywności jordanowskich seniorów oraz społeczności lokalnej – etap I roboty budowlano ziemne (szacunkowy koszt   60 000,00) Skan do pobrania (PDF, 2,88MB).

Głosować można poprzez:

  • zarejestrowanie konta i oddanie głosu na portalu: https://konsultacje.jordanow.pl/ (wymagana rejestracja i utworzenie konta użytkownika -  podania Imienia i nazwiska, numeru PESEL oraz hasła oraz adresu) Po weryfikacji użytkownika przez administratora użytkownik otrzymuje wiadomość SMS z jednorazowym kodem, służącym do aktywacji konta. Na jeden numer telefonu możliwa jest aktywacja maksymalnie 3 kont użytkownika.   Rejestracja pełnego konta użytkownika jest czynnością jednorazową i umożliwia udział w głosowaniach w kolejnych edycjach budżetu obywatelskiego, a także w konsultacjach społecznych.
  • pobranie karty w wyznaczonych punktach w godzinach pracy tych instytucji (Urząd Miasta Jordanowa, ul Rynek 1 – sekretariat; Jordanowskie Centrum Aktywizacji i Integracji Mieszkańców, ul. Rynek 2) i złożenie jej do urny.

Głosować można jednorazowo, wybierając jedno zadanie.

Głosowanie wymaga podania nr PESEL, imienia i nazwiska.

Bezpośredni link do głosowania

Do pobrania: karta do głosowania (DOCX, 24KB)

Ogłoszenie zwycięskiego projektu 23.09.2021 r. !!!

Zwycięski projekt będzie realizowany przez Urząd Miasta Jordanowa w 2022 r., jeżeli w głosowaniu weźmie udział co najmniej 500 mieszkańców Miasta!!!