Na projekty tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego 2022 łącznie oddano 983 głosów, z czego ważnych głosów oddano 677 głosów, nieważnych 306.

W głosowaniu internetowym ważnych głosów oddano 24, nieważnych 1. Do urn ustawionych w punktach do głosowania wrzucono w sumie 958 kart. Po weryfikacji stwierdzono nieważność 305 głosów, ważnych głosów oddano 653.

         Wyniki głosowania przedstawiają się następująco:

  1. Poprawa jakości życia mieszkańców Jordanowa poprzez remont i podniesienie atrakcyjności drogi, prowadzącej na górę Przykiec "Krętą ścieżką poprzez las" - 203 głosów
  2. „JASKÓŁKA” miejscem spotkań, rekreacji, wypoczynku i aktywności jordanowskich seniorów oraz społeczności lokalnej – etap I roboty budowlano ziemne – 474 głosów

Zwycięskim projektem zostało zadanie ”JASKÓŁKA” miejscem spotkań, rekreacji, wypoczynku i aktywności jordanowskich seniorów oraz społeczności lokalnej – etap I roboty budowlano ziemne”.

Koszt zadania: 60 000,00 zł.

Gratulujemy pomysłodawcy zwycięskiego projektu.

Serdecznie dziękujemy mieszkańcom za ciekawe projekty i aktywność w głosowaniu.

Podziękowania składamy również członkom zespołu koordynującego.