W związku ze znaczną ilością głosów  uznanych przez Zespół Koordynujący Budżet Obywatelski dla Miasta Jordanowa na rok 2022 jako nieważne, Burmistrz Miasta pan Andrzej Malczewski zwrócił się o opinię prawną co do oceny ważności tych głosów.

Zgodnie z otrzymaną opinią prawną dot. oceny ważności głosów oddanych w głosowaniu na Budżet Obywatelski Miasta Jordanowa na rok 2022 stwierdza się – „ w instrukcji wypełniania karty nie wskazano w jaki sposób (odręcznie czy cyfrowo bądź techniką zwielokrotniania) postawić X w kolumnie wybór, mowa jest jedynie o „postawieniu znaku. Nie ma jednoznacznych podstaw do stwierdzenia nieważności głosu w przypadku postawienia znaku X w polu wybór w formie innej niż własnoręczna, o ile spełnione są wszystkie przesłanki ważności głosu określone w § 15 pkt. 2 Regulaminu oraz instrukcji zawartej na karcie”.

Biorąc pod uwagę powyższe Zespół Koordynujący  uznaje 290 głosów oddanych na zadanie „Poprawa jakości życia mieszkańców Jordanowa poprzez remont i podniesienie atrakcyjności drogi, prowadzącej na górę Przykiec "Krętą ścieżką poprzez las" za ważne.

Tym samym zwycięskim projektem jest projekt  Poprawa jakości życia mieszkańców Jordanowa poprzez remont i podniesienie atrakcyjności drogi, prowadzącej na górę Przykiec "Krętą ścieżką poprzez las".

Za zaistniałą sytuację przepraszamy autorów projektów i osoby głosujące.

Aby wyeliminować ewentualne wątpliwości przy ocenie ważności głosów w latach kolejnych planuje się dokonać stosownych zmian w Regulaminie Budżetu Obywatelskiego  tak aby zasady przeprowadzania głosowania zapewniały równość, jednoznaczność i bezpośredniość głosowania.