Budżet obywatelski na rok 2022

termin składania projektów

BO logo

TERMIN SKŁADANIA PROJEKTÓW

od 14 czerwca 2021 r. do 5 lipca 2021 r.


na formularzu zgłoszenia, który jest dostępny na stronie internetowej https://www.jordanow.pl lub w siedzibie Urzędu oraz obowiązkowo zamieścić go w Internecie poprzez wypełnienie formularza na stronie https://konsultacje.jordanow.pl a następnie złożyć w sekretariacie Urzędu w terminie do 5 lipca do godz.: 14:30.

KTO MOŻE SKŁADAĆ

Propozycje zadań do budżetu obywatelskiego może składać każdy mieszkaniec Miasta (w przypadku osób małoletnich wymagana jest zgoda opiekuna prawnego wyrażona podpisem na formularzu zgłoszenia).

Zadanie musi uzyskać poparcie co najmniej 15 mieszkańców Jordanowa
Więcej informacji na: https://konsultacje.jordanow.pl

Do pobrania:

Budżet 2022

Po rocznej przerwie spowodowanej wybuchem pandemii COVID-19, mieszkańcy ponownie będą mogli zgłosić swoje pomysły w ramach budżetu obywatelskiego i wybrać najlepszy, który zostanie zrealizowany. Do dyspozycji mieszkańców nadal pozostaje kwota  60 000,00 zł.

Propozycje zadań mogą zgłaszać wszyscy mieszkańcy (w przypadku osób małoletnich wymagana jest zgoda opiekuna prawnego wyrażona podpisem).  Podobna zasada będzie obowiązywała przy głosowaniu.

Projekty do Budżetu Obywatelskiego na rok 2022 będzie można składać od 14 czerwca do  5 lipca 2021 r. , natomiast głosowanie potrwa od 30 sierpnia do 20 września tego roku. Więcej informacji na temat nowego regulaminu będzie można znaleźć na stronie: https://www.jordanow.pl/

Zachęcamy do składania wniosków. To mieszkańcy znają najbardziej potrzeby naszego miasta.

Nabór kandydatów do zespołu Budżetu Obywatelskiego

Banner BO

Burmistrz Miasta Jordanowa ogłasza nabór kandydatów spośród mieszkańców i przedstawicieli organizacji pozarządowych Miasta Jordanowa na członków zespołu koordynującego, nadzorującego przebieg procesu konsultacyjnego.   

Termin zgłaszania kandydatów upływa 31 maja 2021 r.

(Zgłoszenia należy dokonać na formularzu stanowiącego załącznik nr 1 do ogłoszenia. Formularze dostępne są w wersji elektronicznej na stronie internetowej https://jordanow.pl w zakładce budżet obywatelski lub w formie papierowej w siedzibie Urzędu Miasta Jordanowa, ul. Rynek 1 pokój nr 4).

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór do zespołu koordynującego BUDŻET OBYWATELSKI MIASTA JORDANOWA NA ROK 2022”.

Zadania zespołu koordynującego obejmują:  

  • wsparcie procesu wdrożenia budżetu obywatelskiego,
  • zapoznanie się z wszystkimi projektami zadań zgłoszonymi przez mieszkańców,
  • rozpatrywanie odwołań od oceny,
  • sprawowanie funkcji nadzorującej przebieg procesu konsultacyjnego budżetu obywatelskiego;

Zachęcamy mieszkańców i organizacje pozarządowe do włączenia się w proces konsultacyjny.

Do pobrania - formularz zgłoszenia do zespołu (DOCX, 24KB)