Budżet obywatelski na rok 2023

Budżet Obywatelski 2023.

Ruszyła kolejna edycja Budżetu Obywatelskiego Miasta Jordanowa. Do dyspozycji mieszkańców pozostaje kwota  60 000,00 zł.

Zgłaszanie pomysłów rozpocznie się 6 czerwca i potrwa do 27 czerwca 2022, a głosowanie odbędzie się na przełomie sierpnia i potrwa do 15 września 2022.

Propozycje zadań mogą zgłaszać wszyscy mieszkańcy (w przypadku osób małoletnich wymagana jest zgoda opiekuna prawnego wyrażona podpisem).  Podobna zasada będzie obowiązywała przy głosowaniu.

Tworząc projekt, warto skorzystać z pomocy urzędników i pracowników jednostek organizacyjnych. Dzięki ich wsparciu łatwiej i szybciej uda się oszacować koszt projektu, sprawdzić plany zagospodarowania przestrzennego czy własność terenu.

Więcej informacji na temat nowego regulaminu będzie można znaleźć na stronie: https://jordanow.pl/

Zachęcamy do składania wniosków. To mieszkańcy wiedzą, co najbardziej przydałoby się zrealizować w naszym mieście.

Nabór kandydatów na członków

Burmistrz Miasta Jordanowa ogłasza nabór kandydatów spośród mieszkańców  i przedstawicieli organizacji pozarządowych Miasta Jordanowa na członków zespołu koordynującego, nadzorującego przebieg procesu konsultacyjnego.   

Termin zgłaszania kandydatów upływa 13 maja 2022 r.

(Zgłoszenia należy dokonać na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia. Formularze dostępne są w wersji elektronicznej na stronie internetowej https://jordanow.pl  w zakładce budżet obywatelski lub w formie papierowej w siedzibie Urzędu Miasta Jordanowa, ul. Rynek 1 pokój nr 4).

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór do zespołu koordynującego BUDŻET OBYWATELSKI MIASTA JORDANOWA NA ROK 2023”.

Zadania zespołu koordynującego obejmują:  

  • wsparcie procesu wdrożenia budżetu obywatelskiego,
  • zapoznanie się z wszystkimi projektami zadań zgłoszonymi przez mieszkańców,
  • rozpatrywanie odwołań od oceny,
  • sprawowanie funkcji nadzorującej przebieg procesu konsultacyjnego budżetu obywatelskiego

Zachęcamy mieszkańców i organizacje pozarządowe do włączenia się w proces konsultacyjny.

Do pobrania formularz zgłoszeniowy (doc, 63kb)