SPRAWY PROWADZI :

Inspektor Tadeusz Krawczyk tel: 18 26 91 711 - I piętro pok nr 7

Druk do pobrania doc Druk do pobrania pdf

Podstawa prawna

art. 47a, pkt 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz.725 z późniejszymi zmianami)

Wymagane dokumenty

  • wniosek o nadanie numeru na budynek,
  • mapa z inwentaryzacji przedmiotowego budynku
  • potwierdzenie przyjęcia obiektu budowlanego do użytku wydane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Suchej Beskidzkiej

Termin odpowiedzi

30dni.

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Uwagi

W przypadku wcześniejszej rezerwacji numeru należy zaznaczyć we wniosku rezerwowany numer.