SPRAWY PROWADZI :

Inspektor Tadeusz Krawczyk tel: 18 26 91 711 - I piętro pok nr 7

Wniosek o wypis:Druk do pobrania doc Druk do pobrania pdf

Wniosek o wypis i wyrys:Druk do pobrania doc Druk do pobrania pdf

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Jordanowa zatwierdzony: UCHWAŁĄ NR XXXVI/245/2006 RADY MIASTA JORDANOWA z dnia 26 czerwca 2006r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Jordanów opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego  nr 567 poz. 3572 w dniu 21 września 2006r. ze zmianami.

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie wypisu o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Jordanowa. Wniosek winien określać dokładne położenie nieruchomości - nr ewidencyjny działki.

Opłaty

opłata skarbowa:

  1. za wydanie wypisu
    1. do 5 stron - 30,00 zł
    2. powyżej 5 stron - 50,00 zł
  2. za wydanie wyrysu
    1. za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4 - 20,00 zł
    2. nie więcej niż - 200,00 zł

Na podstawie cz II pkt 21 załącznika do Ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16.12.2006 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000)

Termin odpowiedzi

do 7 dni

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

Uwagi

Wskazane podanie we wniosku do jakich celów będzie służyć wypis.