seniorzy.jpgO KROK OD JORDANOWSKIEJ

RADY SENIORÓW !!!

Burmistrz Miasta Jordanowa oraz aktywni Seniorzy zapraszają

na spotkanie konsultacyjne w dniu 22 lutego 2018r. (czwartek) godz. 10:00 (sala obrad Urzędu Miasta).

 

Konsultacje będą dotyczyć projektu uchwały w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów i nadania jej statutu. Wspólnie zastanowimy się
i przedyskutujemy konkretne zadania takiej Rady, formę i sposób jej działania, a także poddamy pod dyskusję potrzeby środowisk senioralnych na terenie Miasta Jordanowa.

Zachęcamy zainteresowanych mieszkańców do aktywnego udziału w konsultacjach.

 

Spotkanie poprowadzi Pan Grzegorz Demel doświadczony trener, szkoleniowiec oraz organizator działań - przyszły Senior.

 

Projekt Statutu Miejskiej Rady Seniorów w Jordanowie został wypracowany podczas spotkań Seniorów w ramach projektu „Aktywni Seniorzy – Aktywne Gminy” realizowanego w okresie od 01.03.2017 do 31.12.2017 roku przez Fundację Kultury Chrześcijańskiej Znak.
Spotkania były prowadzone przez Pana Grzegorza Demela.

Zaproponowany statut przewiduje kształt Rady i sposób jej utworzenia. Kadencja rady z zasady będzie trwać 4 lata, wyjątkiem będzie pierwsza kadencja która obejmie okres 2 lat, w radzie zasiądzie 11 członków. Członkiem Rady będzie mógł zostać mieszkaniec Miasta Jordanowa w wieku minimum 60 lat, który uzyska poparcie co najmniej 10 seniorów pod formularzem zgłoszeniowym. Przywilej zgłoszenia członka Rady mają także organizacje pozarządowe lub podmioty działające na rzecz osób starszych z terenu miasta. Termin zgłaszania kandydatów określi Burmistrz w drodze zarządzenia. Głosowanie i wybór zostanie przeprowadzone na zebraniu wyborczym. Członkami Rady zostaną Ci kandydaci, którzy uzyskają najwyższą liczbę głosów.

Miejska Rada Seniorów będzie miała charakter doradczy, inicjatywny i konsultacyjny. Głównym celem działania rady jest służenie seniorom zamieszkałym na terenie Miasta Jordanowa poprzez reprezentowanie ich interesów i potrzeb oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej. Przedmiotem działalności Rady Seniorów będzie współpraca z władzami Miasta, podejmowanie inicjatyw i działań zmierzających do integracji społecznej osób starszych. Działalność Rady pozwoli na wykorzystanie bogatego doświadczenia i potencjału seniorów oraz przyczyni się do rozwoju aktywnego uczestnictwa osób starszych w życiu społeczności lokalnej.

Nadszedł czas na to, aby mieszkańcy Jordanowa mogli zgłaszać swoje uwagi i wypowiedzieć się na temat tego pomysłu. Od dnia 12 lutego do 4 marca 2018 r. mieszkańcy oraz organizacje pozarządowe mogą zgłosić uwagi, opinie do dokumentu.