Projekt - AKTYWNI SENIORZY W AKCJI

Zapraszamy zainteresowanych mieszkańców na spotkanie w dniu 13 lipca 2018 r.(piątek) o godz. 1000 (sala obrad Urzędu Miasta)

Temat spotkania: Przeprowadzenie diagnozy sytuacji i potrzeb seniorów w Jordanowie

Omówienie zasad konstruowania kwestionariusza ankiety i zasad doboru próby w planowanych badaniach ankietowych; rozpoczęcie pracy nad kwestionariuszem ankiety.

Serdecznie zapraszamy!

Projekt Aktywni Seniorzy w akcji ma na celu stworzenie Strategii Polityki Senioralnej Miasta Jordanowa.

Spotkanie będzie prowadzone  przez Pana Grzegorza Demela doświadczonego trenera, szkoleniowca oraz organizatora działań.