I sesja Miejskiej Rady Seniorów

I sesja inaugurująca pracę Miejskiej Rady Seniorów odbyła się 23 sierpnia 2018 r. Uczestniczyli w niej członkowie MRS, przedstawiciele władz Miasta: Burmistrz Iwona Bilska, Przewodnicząca Rady Miasta Krystyna Firek oraz zaproszeni goście wspierający działania Seniorów.

Burmistrz Iwona Bilska zaznaczyła, że jest to wydarzenie niezmiernie ważne w naszym mieście - po raz pierwszy Rada Seniorów podejmie obrady i rozpocznie swoje działania. Burmistrz okazała wdzięczność seniorom za pracę włożoną na przestrzeni 2 lat, kiedy tworzona była Rada Seniorów. Podziękowania należą się również doświadczonym szkoleniowcom z fundacji, którzy pomagali przygotować i wdrażać te działania.

Na posiedzeniu Burmistrz Miasta Jordanowa wraz z Przewodniczącą Rady Miasta przekazały członkom MRS zaświadczenia o wyborze do rady oraz gratulacje.

Następnie poprzez tajne głosowanie wybrano zarząd. W Miejskiej Radzie Seniorów zasiadają:

Czech Anna - Przewodnicząca

Zembol Stanisław – Wiceprzewodniczący

Migas Maria – Sekretarz

oraz Członkowie:

Czarna Jałocha Teresa

Frątczak-Mróz Jadwiga

Grzybacz Władysława

Hodana Maria

Kokoszka Barbara

Kubińska Małgorzata

Plewa Helena

Siepak Jadwiga

Rada spotykać się będzie co najmniej raz na kwartał lub częściej.

Rada SeniorówRada SeniorówRada SeniorówRada SeniorówRada SeniorówRada SeniorówRada SeniorówRada SeniorówRada SeniorówRada Seniorów