dnia 26 lutego 2020 r. (środa) o godz. 10.00 w sali obrad w Urzędzie Miasta Jordanowa odbędzie się

VI SESJA MIEJSKIEJ RADY  SENIORÓW MIASTA  JORDANOWA

na  którą zapraszamy  mieszkańców

z  proponowanym  porządkiem  obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
  4. Informacja Przewodniczącej Rady o działalności w okresie międzysesyjnym.
  5. Sprawozdanie z rocznej działalności MRS za rok 2019.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki informacyjnej Miasta Jordanowa
  7. Wolne wnioski, dyskusja.
  8. Zakończenie obrad Sesji.

Przewodnicząca

Miejskiej Rady Seniorów

Anna Czech