Aktualności

O G Ł O S Z E N I E

 

Dnia 30 sierpnia 2023 r. (środa) o godz. 13.30 w  sali obrad w Urzędzie Miasta Jordanowa - Rynek 1

odbędzie się posiedzenie Komisji Statutowej (doraźnej) Rady Miasta Jordanowa

 

 Porządek obrad Komisji:

  • Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  • Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie.
  • Sprawy bieżące.

Jordanów,  24.08.2023 r.

                                                 Wodociągi Jordanowskie informują odbiorców:

w dniu 18.08.2023 od godziny 08:00 z powodu prac na sieci wodociągowej nastąpią  przerwy w dostawie wody.

Wyłączeniem zostaną objęte ulice: Kolejowa od nr 44, Jana Pawła II, św. Anny i Przemysłowa.

Za utrudnienia przepraszamy

INFORMACJA !

Urząd Miasta Jordanowa informuje, że od dnia 14 sierpnia (poniedziałek) zostaną otwarte do użytku publicznego 

Szalety Miejskie.

Za utrudnienia przepraszamy oraz dziękujemy za cierpliwość.

 

INFORMACJA !

Urząd Miasta Jordanowa informuje, że w dniu  11 sierpnia  (piątek) 2023 od godziny 1800 do 12 sierpnia  włącznie

 w związku z organizacją Obchodów Święta Wojska Polskiego oraz 103. rocznicy Bitwy Warszawskiej organizowanych przez Ministerstwo Obrony Narodowej oraz Wojsko Polskie

zamknięty zostanie plac za urzędem oraz część placu przed Bankiem Spółdzielczym.

Za utrudnienia przepraszamy.

swieto-WP

więcej informacji na temat pikniku oraz informacje na temat wydarzenia: 

SILNA BIAŁO-CZERWONA – żołnierze zapraszają na Święto Wojska Polskiego w całej Polsce - WOJSKO-POLSKIE.PL