Aktualności

O G Ł O S Z E N I E

Dnia 19 października 2023 r. (czwartek) o godz. 08.00, w  sali obrad, w Urzędzie Miasta Jordanowa - Rynek 1

odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Miasta Jordanowa

 

 Porządek obrad Komisji:

 • Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
 • Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Jordanowa.
 • Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jordanowa.
 • Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z miejsc postojowych na parkingach płatnych niestrzeżonych nie będących drogami publicznymi na terenie Miasta Jordanowa.
 • Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości przy ul. Rynek w Jordanowie.
 • Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXVI/244/2021 Rady Miasta Jordanowa z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Jordanowa.
 • Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia innego sposobu udokumentowania wykonania obowiązku w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych.
 • Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości.
 • Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości.
 • Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy mienia komunalnego.
 • Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy mienia komunalnego.
 • Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy mienia komunalnego.
 • Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu mienia komunalnego.
 • Rozpatrzenie pism, które wpłynęły do Komisji.
 • Sprawy bieżące.

Jordanów, 12.10.2023 r.

Ogłoszenie

 

Dnia 18 października 2023 r. (środa) o godz. 13.30 w Urzędzie Miasta Jordanowa - Rynek 1, sala obrad – pok. nr 10
odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Jordanowa

 

Porządek obrad Komisji:

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Analiza realizacji zapisu wynikającego z regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Jordanowa w zakresie
    odbioru nieczystości ciekłych i nieczystości stałych od właścicieli nieruchomości.
3. Sprawy bieżące.

 

Jordanów, 11.10.2023 r.

Bonus Frekwencyjny dla gmin do 20 tys. mieszkańców.

Informacja w załączniku: Plakat - bonus frekfencyjny

Dnia 17 października 2023 r. (wtorek) o godz. 13.00, w Urzędzie Miasta Jordanowa – Rynek 1, w sali obrad - pok. nr 10, odbędzie się posiedzenie

Komisji Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego, Ochrony Środowiska i Pomocy Społecznej Rady Miasta Jordanowa

 

 Porządek obrad Komisji:

 • Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
 • Informacja na temat odbioru nieczystości stałych i nieczystości ciekłych z szamb od gospodarstw domowych za okres
  I półrocza 2023 r.
 • Informacja na temat przygotowania do akcji zimowego utrzymania dróg 2023/2024.
 • Omówienie spraw związanych z bezpieczeństwem mieszkańców i porządkiem publicznym na terenie Miasta Jordanowa.
 • Inne sprawy bieżące

Jordanów,  10.10.2023 r.

O G Ł O S Z E N I E

 

Dnia 16 października 2023 r. (poniedziałek) o godz. 14.00

w  sali obrad w Urzędzie Miasta Jordanowa - Rynek 1 odbędzie się posiedzenie

Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Miasta Rady Miasta Jordanowa

 

 Porządek obrad Komisji:

 • Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 • Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Miasta Jordanowa z organizacjami pozarządowymi w roku 2024.
 • Inne sprawy bieżące.

 

Jordanów,  09.10.2023 r.