Drukuj

dnia 16 marca 2021 r. (wtorek) o godz. 10.00
w sali obrad w Urzędzie Miasta Jordanowa
odbędzie się II sesja II kadencji Miejskiej Rady Seniorów Miasta Jordanowa

z proponowanym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Wręczenie zaświadczenia o wyborze na członka Miejskiej Rady Seniorów II kadencji przez Burmistrza.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 5. Sprawozdanie z działalności Miejskiej Rady Seniorów Miasta Jordanowa za rok 2020
 6. Podsumowanie projektu „Przestrzeń dla Seniorów 3.0”.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie „Rekomendacji w zakresie dostosowania przestrzeni publicznych w Jordanowie do potrzeb seniorów i osób z niepełnosprawnościami”.
 8. Przedstawienie założeń projektu koncepcyjnego zagospodarowania przestrzeni publicznej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie „ Projektu koncepcyjnego zagospodarowania przestrzeni publicznej w Mieście Jordanów”
 10. Wolne wnioski, dyskusja.
 11. Zamknięcie sesji.

Przewodnicząca Miejskiej Rady Seniorów Anna Czech