Dnia 20 października 2022 r. (czwartek) o godz. 10.00

 

w sali obrad w Urzędzie Miasta Jordanowa

odbędzie się

VI SESJA    II kadencji

MIEJSKIEJ RADY  SENIORÓW

MIASTA  JORDANOWA

 

z  proponowanym  porządkiem  obrad:

  • Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  • Przedstawienie porządku obrad.
  • Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
  • Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Miejskiej Rady Seniorów.
  • Wolne wnioski, dyskusja.
  • Zamknięcie sesji.

Przewodnicząca

                                                                                               Miejskiej Rady Seniorów

Anna Czech