Drukuj

Miejska Rada Seniorów spotkała się na pierwszej sesji II kadencji, dnia 20 sierpnia 2020 r. w Sali obrad Urzędu Miasta. Zgodnie ze Statutem Rady obradom przewodniczył do czasu wyboru Przewodniczącego Rady - Przewodniczący Rady Miasta – Pan Konrad Turchan. Nowo wybranym radnym Burmistrz Miasta wraz z  Przewodniczącym Rady wręczyli zaświadczenia o wyborze oraz złożyli gratulacje wyboru życząc sukcesów w działaniach na rzecz Seniorów. Radni Seniorzy podczas sesji wybrali Prezydium Rady. Przewodniczącą Rady została wybrana Pani Anna Czech, Wiceprzewodniczącym Rady Pan Stanisław Zembol, funkcję Sekretarza Rady radni powierzyli Pani Janinie Filipek. Gremium o charakterze doradczym, inicjatywnymi i konsultacyjnym zostało powołane na 4 –letnią kadencję. Rada będzie obradować na zwoływanych sesjach, co najmniej raz na kwartał. 

Serdecznie dziękujemy zaproszonym gościom oraz Seniorom za udział w obradach sesji.

Miejską Radę Seniorów II kadencji tworzą:

 1. Czarna Jałocha Teresa
 2. Czech Anna                                       
 3. Filipek Janina                    
 4. Frątczak-Mróz Jadwiga
 5. Hodana Maria
 6. Kubińska Małgorzata
 7. Mazur Stanisława
 8. Migas Maria
 9. Siepak Jadwiga
 10. Stokłosa Bogusława
 11. Zembol Stanisław

Galeria zdjęć osób tworzących Miejską Radę seniorów, kliknięcie na zdjęcie powoduje powiekszenie obrazu