Miejska Rada Seniorów

IV SESJA

Uprzejmie informujemy, iż zaplanowana na dzień 26 stycznia 2022 r. IV Sesja II kadencji Miejskiej Rady Seniorów nie odbędzie się.

Sesja zostaje przeniesiona na miesiąc marzec, po ustąpieniu obostrzeń związanych z pandemią wirusa SARS-CoV-2.

Przewodnicząca Miejskiej Rady Seniorów

Anna Czech

 

dnia 26 stycznia 2022 r. (środa) o godz. 10.00 w sali obrad w Urzędzie Miasta Jordanowa
odbędzie się IV SESJA II kadencji Miejskiej Rady Seniorów Miasta Jordanowa

 

z  proponowanym  porządkiem  obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności Miejskiej Rady Seniorów za rok 2021.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Planu pracy Miejskiej Rady Seniorów na lata 2022-2024”.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie „Zmian w Statucie Miejskiej Rady Seniorów”.
 7. Prelekcja – „Profilaktyka bezpieczeństwa Seniorów”.
 8. Wolne wnioski, dyskusja.
 9. Zamknięcie sesji.

Miejskiej Rady Seniorów  Anna Czech

 

Protokół z posiedzenia
II Sesji II kadencji Miejskiej Rady Seniorów Miasta Jordanowa w dniu 16 marzec 2021r. / miejsce posiedzenia Sala obrad Urzędu Miasta /

Obrady odbywały się z zachowaniem wymogów sanitarno- epidemiologicznych.

Listy obecności stanowią załączniki do protokołu.

Porządek obrad :

II sesja

dnia 16 marca 2021 r. (wtorek) o godz. 10.00
w sali obrad w Urzędzie Miasta Jordanowa
odbędzie się II sesja II kadencji Miejskiej Rady Seniorów Miasta Jordanowa

z proponowanym porządkiem obrad:

I sesja II kandencji

Miejska Rada Seniorów spotkała się na pierwszej sesji II kadencji, dnia 20 sierpnia 2020 r. w Sali obrad Urzędu Miasta. Zgodnie ze Statutem Rady obradom przewodniczył do czasu wyboru Przewodniczącego Rady - Przewodniczący Rady Miasta – Pan Konrad Turchan. Nowo wybranym radnym Burmistrz Miasta wraz z  Przewodniczącym Rady wręczyli zaświadczenia o wyborze oraz złożyli gratulacje wyboru życząc sukcesów w działaniach na rzecz Seniorów. Radni Seniorzy podczas sesji wybrali Prezydium Rady. Przewodniczącą Rady została wybrana Pani Anna Czech, Wiceprzewodniczącym Rady Pan Stanisław Zembol, funkcję Sekretarza Rady radni powierzyli Pani Janinie Filipek. Gremium o charakterze doradczym, inicjatywnymi i konsultacyjnym zostało powołane na 4 –letnią kadencję. Rada będzie obradować na zwoływanych sesjach, co najmniej raz na kwartał. 

Serdecznie dziękujemy zaproszonym gościom oraz Seniorom za udział w obradach sesji.

Miejską Radę Seniorów II kadencji tworzą:

 1. Czarna Jałocha Teresa
 2. Czech Anna                                       
 3. Filipek Janina                    
 4. Frątczak-Mróz Jadwiga
 5. Hodana Maria
 6. Kubińska Małgorzata
 7. Mazur Stanisława
 8. Migas Maria
 9. Siepak Jadwiga
 10. Stokłosa Bogusława
 11. Zembol Stanisław

Galeria zdjęć osób tworzących Miejską Radę seniorów, kliknięcie na zdjęcie powoduje powiekszenie obrazu

Podczas ostatniej sesji w dniu 28.07.2020 r. podsumowywano działania I kadencji Miejskiej Rady Seniorów. W stronę radnych popłynęło wiele słów uznania i podziękowania za zaangażowanie

i chęć pracy na rzecz osób starszych.

Przewodnicząca Rady Seniorów I Kadencji podziękowała za 2 lata owocnej współpracy i wyraziła nadzieję, że zebrana przez nich wiedza oraz doświadczenie przyczynią się do dalszych osiągnięć w kolejnej, drugiej kadencji.

Dziękując zebranym Burmistrz stwierdził, że udało się rozwiązać wiele problemów, radni zgłaszali sprawy małe, ale ważne. Wyraził wolę dalszej współpracy, wzorując się na wiedzy i doświadczeniu. Na koniec podziękował Radnym za włożony trud w pracę na rzecz seniorów. 

Sesja zakończyła się wręczeniem podziękowań ustępującym radnym przez Burmistrza Miasta i pamiątkowym zdjęciem.