Miejska Rada Seniorów

Dnia 22 lutego 2023 r. (środa) o godz. 10.00

w sali obrad w Urzędzie Miasta Jordanowa

odbędzie się

VII SESJA    II kadencji

MIEJSKIEJ RADY  SENIORÓW

MIASTA  JORDANOWA

z  proponowanym  porządkiem  obrad:

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przedstawienie porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

4.Sprawozdanie z działalności Miejskiej Rady Seniorów za rok 2022.

5.Wolne wnioski, dyskusja.

6.Zamknięcie sesji.

Przewodnicząca

Miejskiej Rady Seniorów

Anna Czech

 

 

Dnia 20 października 2022 r. (czwartek) o godz. 10.00

 

w sali obrad w Urzędzie Miasta Jordanowa

odbędzie się

VI SESJA    II kadencji

MIEJSKIEJ RADY  SENIORÓW

MIASTA  JORDANOWA

 

z  proponowanym  porządkiem  obrad:

 • Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 • Przedstawienie porządku obrad.
 • Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 • Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Miejskiej Rady Seniorów.
 • Wolne wnioski, dyskusja.
 • Zamknięcie sesji.

Przewodnicząca

                                                                                               Miejskiej Rady Seniorów

Anna Czech

V Sesja II kadencji Miejskiej Rady Seniorów

dnia 7 lipca 2022 r. (czwartek) o godz. 10.00 w sali obrad w Urzędzie Miasta Jordanowa
odbędzie się V SESJA  II
kadencji MIEJSKIEJ RADY  SENIORÓW MIASTA  JORDANOWA

 z  proponowanym  porządkiem  obrad:

dnia 13 września 2021 r. (poniedziałek) o godz. 10.00

w sali Jordanowskiego Centrum Aktywizacji i Integracji Mieszkańców Rynek 2

odbędzie się III Sesja II kadencji Miejskiej Rady  Seniorów Miasta  Jordanowa

z  proponowanym  porządkiem  obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Miejskiej Rady Seniorów.
 5. Informacja na temat udziału w warsztatach w projekcie pod nazwą „Rady seniorów – dialog, partycypacja, samoorganizacja” w ramach działania Małopolskiej Sieci Rad Seniorów.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie „Regulaminu wypożyczalni pulsoksymetrów”.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie „Wniosku o zabezpieczenie w budżecie Miasta Jordanowa na rok 2022 środków na inicjatywy aktywizujące jordanowskich seniorów”.
 8. Wolne wnioski, dyskusja.

Zamknięcie sesji.

Przewodnicząca   Miejskiej Rady Seniorów Anna Czech

 IV Sesja

dnia 3 marca 2022 r. (czwartek) o godz. 10.00
w sali obrad w Urzędzie Miasta Jordanowa
odbędzie się IV Sesja II kadencji
Miejskiej Rady  Seniorów Miasta Jordanowa

z  proponowanym  porządkiem  obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności Miejskiej Rady Seniorów za rok 2021.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Planu pracy Miejskiej Rady Seniorów na lata 2022-2024”.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie „Zmian w Statucie Miejskiej Rady Seniorów”.
 7. Prelekcja – „Profilaktyka bezpieczeństwa Seniorów”. 
 8. Wolne wnioski, dyskusja.
 9. Zamknięcie sesji.

Przewodnicząca

Miejskiej Rady Seniorów Anna Czech