Urząd Miasta Jordanowa informuje, że w dniu 14 listopada 2019 r wykonano nawierzchnię drogi  nr ewid. 5347 ul. Gen. Maczka  – boczna.W ramach przedmiotowej inwestycji wykonano podbudowę z kruszywa łamanego, położono nawierzchnię bitumiczną na długości ok. 82m i szerokości 3m.  Po całkowitym zakończeniu prac, polegających na utwardzeniu poboczy i wyprofilowaniu wjazdów, mieszkańcy będą mogli cieszyć z długo wyczekiwanej inwestycji.