logotypy ue

Niska emisja jest zjawiskiem dotykającym nie tylko obszary miejskie, ale i odczuwalnym na obszarach typowo wiejskich. Należy zdać sobie sprawę, że każdorazowo odpowiadamy za nią sami i sami też możemy ją ograniczyć. Władze Miasta Jordanów, świadome zagrożeń istniejących dla mieszkańców realizują działania mające na celu wsparcie inicjatyw zmierzających do ograniczenia tego niekorzystnego dla zdrowia i życia ludzi zjawiska.

 

Dzięki staraniom pracowników Urzędu Miasta w latach 2015 – 2017 mieszkańcy miasta otrzymali dotacje do wymiany 113 kotłów na ekogroszek. Trwa realizacja projektu „Obniżenie poziomu niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (biomasa i paliwa gazowe) na terenie Miasta Jordanowa i Gminy Jordanów”

W dniu 2 października 2018 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie została podpisana umowa dotacji z Miastem Jordanów w ramach dofinansowania zadań realizowanych przez Gminę w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie województwa małopolskiego” edycja 2018.

Miasto Jordanów realizuje zadanie pn. „Obniżenie poziomu niskiej emisji na terenie Miasta Jordanowa poprzez modernizację źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych” dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu w Krakowie w postaci dotacji w kwocie 156.250,00 zł. Koszt kwalifikowany zadania wynosi 312.500,00 zł.

W ramach inwestycji wymienione zostanie 50 sztuk nieekologicznych węglowych źródeł ciepła na nowoczesne kotły na paliwo stałe (ekogroszek, biomasa) oraz kotły olejowe, co pozwoli na redukcję emisji równoważnej w ilości 11.778,70 kg/rok. Kotły na paliwa stałe będą spełniać wymogi Dyrektywy 2009/125/EC.

Uchwała antysmogowa

Przypominamy, że, od roku 2017 obowiązuje w Małopolsce uchwała antysmogowa. Wprowadza ona ograniczenia i wymogi, które stopniowo będą doprowadzać do wyeliminowania z naszego otoczenia urządzeń przestarzałych i niskosprawnych. Wprowadza ona także całkowity zakaz wykorzystania najniższej jakości węgla oraz mokrego drewna, które generują największe zanieczyszczenie powietrza.

Uchwała antysmogowa dla Małopolski

Uchwała Nr XXXII/452/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Uchwała ogranicza powstawanie nowych źródeł emisji zanieczyszczeń:

 • Od 1 lipca 2017 roku nie jest możliwa w Małopolsce instalacja kotła na węgiel lub drewno lub kominka na drewno o parametrach emisji gorszych niż wyznaczone w unijnych rozporządzeniach w sprawie ekoprojektu.
 • Osoby, które budują nowy dom, przeprowadzają remont z wymianą kotła lub kominka albo wymieniają kocioł lub kominek na nowy, są zobowiązane zainstalować nowoczesne urządzenie spełniające wymagania ekoprojektu.

Dla mieszkańców, którzy już obecnie korzystają z ekologicznego ogrzewania – gazu, oleju, ogrzewania elektrycznego lub pomp ciepła – uchwała nie wprowadza żadnych nowych obowiązków lub ograniczeń.

Okresy przejściowe

 • Do końca 2022 r. – wymiana kotłów na węgiel lub drewno, które nie spełniają żadnych norm emisyjnych.
 • Do końca 2026 r. – wymiana kotłów, które spełniają podstawowe wymagania emisyjne (klasa 3 lub 4).
 • Istniejące kotły klasy 5 mogą być eksploatowane bezterminowo.

Wymagania dot. jakości paliw

 • Od 1 lipca 2017 r. obowiązuje zakaz stosowania mułów i flotów węglowych oraz
 • zakaz spalania drewna o wilgotności powyżej 20% (wymagane suszenie przynajmniej 2 sezony).

Program Czyste Powietrze*

W walce z niska emisją pomoże rządowy program Czyste Powietrze. To kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub unikniecie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do  atmosfery przez domy jednorodzinne. Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych by efektywnie zarządzać energia. Działania te nie tylko pomogą chronić środowisko, ale dodatkowo zwiększa domowy budżet, dzięki oszczędnościom finansowym. Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych lub osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego. Dotacje i pożyczki będą udzielane za pośrednictwem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Krakowie.

Maksymalna kwota dotacji

Korzystając z programu zyskujesz zwrot części poniesionych kosztów.

Maksymalny możliwy koszt, od którego liczona jest dotacja to 53 tys. zł.

Jeśli koszty realizacji inwestycji przekroczą 53 tys. zł, dodatkowe koszty mogą być dofinansowane
w formie pożyczki.

Minimalny koszt kwalifikowany projektu to 7 tys. zł.

Program przewiduje dofinansowanie m.in. na:

 • wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła, spełniających wymagania programu
 • docieplenie przegród budynku,
 • wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
 • montaż lub modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
 • instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej),
 • montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Nabór wniosków:

 • Prowadzony będzie w trybie ciągłym, czyli wnioski będą oceniane na bieżąco,
 • Wnioski będą przyjmowane i rozpatrywane przez właściwe terytorialnie Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
 • Terminy składania i rozpatrywania wniosków oraz sposób ich wypełniania (elektronicznie lub papierowo), będą zamieszczone na stronach internetowych właściwych WFOŚiGW.

Warunek podstawowy

 • Dla budynków istniejących: wymiana starego pieca/kotła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła spełniające wymagania programu,
 • Dla budynków nowo budowanych: zakup i montaż nowego źródła ciepła spełniającego wymagania programu.

Intensywność dofinansowania

 

Kwota miesięcznego dochodu / osoba w PLN

Dotacja

Pożyczka

Grupa

(procent kosztów kwalifikowanych przewidzianych do wsparcia dotacyjnego)

Uzupełnienie do wartości dotacji

Pozostałe koszty kwalifikowane

I

do 600

do 90%

do 10%

do 100%

II

601-800

do 80%

do 20%

do 100%

III

801 -1 000

do 70%

do 30%

do 100%

IV

1 001 - 1 200

do 60%

do 40%

do 100%

V

1 201 - 1 400

do 50%

do 50%

do 100%

VI

1 401 - 1 600

do 40%

do 60%

do 100%

VII

powyżej 1 600

do 30%*

do 70%

do 100%

Nabory wniosków prowadzone będą przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej (właściwe dla adresu budynku mieszkalnego, który będzie poddany termomodernizacji).

WFOSiGW w Krakowie, ul. Kanonicza 12, 31-002 Kraków

Katarzyna Bryzek, tel. 785 855 938, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Artykuł opracowany w ramach projektu:

„Obniżenie poziomu niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (biomasa i paliwa gazowe) na terenie Miasta Jordanowa i Gminy Jordanów”

 

 Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

*Rozdział na podstawie informacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej