Obniżenie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (biomasa i paliwa gazowe) na terenie Miasta Jordanowa i Gminy Jordanów

logotypy ue

Nazwa Projektu: „Obniżenie poziomu niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (biomasa i paliwa gazowe) na terenie Miasta Jordanowa i Gminy Jordanów”

Ogólna kwota wydatków w projekcie: 427 681,76 zł,

Kwota dofinansowania: 419 999,86 zł

Perspektywa finansowa, której dotyczy Projekt 2014-2020

Program Operacyjny w ramach, którego realizowano Projekt: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

W 2019 roku planowane zakończenie realizacji projektu.

logotypy ue

Miasto Jordanów. Niska emisja

Gmina Miasto Jordanów położona jest w południowo-zachodniej części województwa małopolskiego i należy do Powiatu Suskiego. Miasto zlokalizowane jest w dolinie rzeki Skawy, na styku trzech grup górskich: Beskidu Wyspowego, Beskidu Makowskiego (Średniego) i Beskidu Żywieckiego (Pasmo Babiogórskie). Teren miasta jest intensywnie zabudowany w centrum oraz przy głównych drogach, pozostała część wykorzystywana jest pod produkcję rolniczą – indywidualne gospodarstwa rolne oraz leśną (szczególnie tereny okalających wzniesień oraz najbliższe sąsiedztwo cieków powierzchniowych).