Zdalna Szkoła

logotyp ue cyfrowe

Nazwa Projektu: Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

Ogólna kwota wydatków w projekcie: 59 975,11 zł

Kwota dofinansowania: 59 975,11 zł

Perspektywa finansowa, której dotyczy Projekt 2014-2020

Program Operacyjny w ramach, którego realizowano Projekt: Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

plakat Zdalna szkola

Logo ratusz

W związku z panującą epidemią koronawirusa COVID-19 oraz regulacjami dotyczącymi prowadzenia zajęć lekcyjnych w formie zdalnej Miasto Jordanów zakupiło 25 sztuk komputerów dla Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Września 1939 r. w Jordanowie z programu Zdalna Szkoła celem umożliwienia realizacji zajęć edukacyjnych w sposób bardziej efektywny przy wykorzystaniu odpowiedniego sprzętu informatycznego.

Pierwsze komputery powinny trafić do uczniów już w przyszłym tygodniu.