Zdalna Szkoła+

logotyp ue cyfrowe

Nazwa Projektu: Zdalna Szkoła+ – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

Ogólna kwota wydatków w projekcie:54 960,67zł

Kwota dofinansowania: 54 960,67 zł

Perspektywa finansowa, której dotyczy Projekt 2014-2020

Program Operacyjny w ramach, którego realizowano Projekt: Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

plakat Zdalna szkola plus

Logo ratusz

Druga tura komputerów już czeka w Urzędzie Miasta, aż trafi do uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Września 1939 r. w Jordanowie i będzie niezbędną pomocą edukacyjną w dobie panującej epidemii wirusa COVID-19.

W związku z druga turą naboru wniosków do programu zdalna Szkoła+ Miasto zakupiło 9 zestawów komputerowych oraz 7 laptopów. Łącznie na rzecz Szkoły, Miasto przekazało 32 laptopy oraz 9 zestawów komputerowych.

Mamy nadzieję, że w ten sposób uda nam się pomóc poprawić efektywność zajęć online.