Remont pomieszczeń sanitarnych, warsztatowych oraz magazynu sprzętu pożarniczego Ochotniczej Straży Pożarnej w Jordanowie

logotypy ue

Nazwa Projektu: Remont pomieszczeń sanitarnych, warsztatowych oraz magazynu sprzętu pożarniczego Ochotniczej Straży Pożarnej w Jordanowie.

Ogólna kwota wydatków w projekcie: 45 298,00 zł

Kwota dofinansowania: 21 500,00 zł

Perspektywa finansowa, której dotyczy Projekt 2014-2020

Program Operacyjny w ramach, którego realizowano Projekt: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

plakat remizy