01 znak podstawowy kolor biale tlo

W dniu 31.10.2022 r. zakończyła się realizacja zadania Renowacja Grobu Nieznanego Żołnierza oraz zbiorowej mogiły partyzantów na Cmentarzu Parafialnym w Jordanowie, będąca przedmiotem umowy o dofinansowanie zadań w ramach Programu Rządowego Groby i cmentarze wojenne w kraju ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa. Zadanie było współfinansowane ze środków Wojewody Małopolskiego.

Zadanie polegało na renowacji:

- Grobu Nieznanego Żołnierza w którym pochowano w dniu 1.11.1939r. resztki ciał oraz przedmioty osobiste żołnierzy spalonych w czasie walk o Wysoką i Jordanów. Sześć zwęglonych ciał i pozbierane w skrzynkę ziemie z wgniecionym ciałem kaprala Dziechciarza, którą zakopały kobiety z Wysokiej w ogrodzie w jednym z domostw Wysokiej na roli "Teprowej" po ustaniu walk i przejściu linii frontu.

- zbiorowej mogiły w której pochowano partyzantów z oddziału Harnasie - Józef Wielewicki ps. "Miko"i Arnold Bromberg ps "Wyskok".
Zginęli oni w czasie akcji bojowej w rejonie Orawy. Zwłoki ich po sprowadzeniu pochowano na jordanowskim cmentarzu. Stan nagrobka i mogiły był bardzo zły.

Zadanie miało na celu zachowanie pamięci o Bohaterach, którzy oddali życie w obronie naszej Ojczyzny. Podkreśla upamiętnienie udziału regionu w walkach o niepodległość


 20221031 140122

20221023 100422

20220827 175431
20210326 102103

20210326 102020

20210326 101921