Rządowy Fundusz Polski Ład

Rządowy Fundusz Polski Ład:

Program Inwestycji Strategicznych 

edycja pierwsza

Budynek Przychodni Miejskiej w Jordanowie

Rządowy Fundusz Polski Ład:

Program Inwestycji Strategicznych 

edycja pierwsza

Budynek Stacji Uzdatniania i Ujęcia Wody

infrastrukturaRządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja druga

Zadanie pn. Wykonanie robót budowlanych w obrębie infrastruktury drogowej Miasta Jordanowa

W ramach zadania wykonane zostaną remonty dróg i mostów na terenie Miasta :

    „Remont kładki dla pieszych w ciągu ulicy Kolejowej na rzece Skawie w miejscowości Jordanów woj. małopolskie, powiat suski”;

    „Remont mostu w ciągu ulicy Batalionów Chłopskich na potoku Strącze nr drogi 5292 w km 0+290 w miejscowości Jordanów woj. małopolskie, powiat suski”;

    „Remont mostu w ciągu ul. Malejowskiej na potoku Malejówka nr działki drogowej 5456/1, 5503 w km drogi 0+850 w miejscowości Jordanów woj. małopolskie, powiat suski”;

    „Remont mostu do osiedla Zagrody na rzece Skawie w miejscowości Jordanów woj. małopolskie, powiat suski”;

    „Remont drogi gminnej - ul. Hajdówka nr 440517K w km: odc. 1 od 0+000,00 do 0+155,00; odc. 2 od 0+225,00 do 0+455; odc. 3 od 0+750 do 1+255; odc. 4 od 0+155,00 do 0+225,00 położonej na działce nr ewid 3965/10, 5547/3 w miejscowości Jordanów”;

    „Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr ewid. 5634/1, obręb 0001 Jordanów , Gmina Miasto Jordanów”.

    „Przebudowa drogi gminnej Jordanów-ul. Generała Maczka -boczna - do TR – do TAPI 440527K położonej na działce nr ewid. 5707/1 w miejscowości Jordanów w km 0+165 – 0+415”;

    „Remont drogi gminnej Jordanów-ul. Generała Maczka -boczna Nad Las nr 471017K w km od 0+000 – 0+320,00 położonej na działce nr ewid. 5350 w miejscowości Jordanów”;

    Budowa odwodnienia drogi gminnej nr 440525K ul. Gen. Maczka – boczna „Targowica pętla” na odcinku od km 0+150 – km 0+291 w miejscowości Jordanów, zlokalizowanego na działkach nr 5426/4, 2052/1, 5342, 2055/2, obręb 0001 Jordanów”;

    „Remont drogi gminnej na działce nr ewid. 5363 położonej w Jordanowie przy ul. Generała Maczka-bocznej”;

    „Remont drogi gminnej ul. Krasińskiego 440523K na działkach nr ewid. 5423, 2111/1, 2114, 2115/1, 2115/2, 2116, 2117/1, 2118/1, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2125 w miejscowości Jordanów w km 0+000 - 0+233”- II etap;

    „Remont drogi gminnej na działkach nr ewid. 2149/2, 2149/1, 2148/2, 2147/4, 2148/1, 2147/1 położonej w Jordanowie przy ul. Konopnickiej”;

    „Remont drogi gminnej na działkach nr ewid. 6049/1, 5840/7, 5841/8, 5842/10 położonej w Jordanowie przy ul. Słowackiego”;

    „Remont drogi na działce nr ewid. 3980/38 – Przemysłowa-boczna w Jordanowie”;

    „Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach nr ewidencyjny 6130/2, 6131/2 ewid.121501_1 Jordanów, obręb 0001 Jordanów”;

    „Remont drogi gminnej polegający na remoncie chodnika dla pieszych na działkach nr ewid. 6044/5, 5826/1, 5825/1, 6044/2, 6041/3, 6044/2, 6041/3, 6044/1, 5824/5 , 5824/1, 6044/3 położonej w Jordanowie przy ul. Kopernika”;

    „Remont drogi na działce ewidencyjnej nr 5541 położonej w Jordanowie przy ul. Św. Anny”;

    „Remont drogi na działce ewidencyjnej nr 5533, ul. Jana Pawła w Jordanowie”;

    „Remont drogi gminnej na działkach nr ewid. 5510/1, 3383/1, 3384/1, 3388/1, 5506 położonej w Jordanowie przy ul. Mickiewicza”.

Planowany termin zakończenia prac: 30 października  2023 roku.

Przewidywana wartość inwestycji 8.637.730,44 PLN, pozyskane dofinansowanie  8.205.843,92 PLN.


 termoRządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja pierwsza

Zadanie pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta Jordanowa

Przedmiotem inwestycji jest  termomodernizacja budynków mienia komunalnego Miasta Jordanowa, takich jak :

- Budynek Urzędu Miasta Jordanowa;

- Budynek mienia komunalnego – dawny budynek Biblioteki Miejskiej;

- Budynek NZOZ „Przychodnia w Jordanowie”;

- Budynek Stacji Uzdatniania i Ujęcia Wody;

- Budynek Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Września 1939, przy ul. Kolejowa 7;

- Budynek Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Września 1939, przy ul. Konopnickiej 2;

Planowany termin zakończenia prac: połowa listopada 2023 roku.

Przewidywana wartość inwestycji 8 708 556,87 PLN , w tym przyznane dofinansowanie: 7.837.701,18 PLN