Program priorytetowy  “JAWOR” - poprawa efektywności energetycznej - TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW JEDNORODZINNYCH

W dniu 15.09.2016r. odbyło się w Urzędzie Miasta Jordanowa spotkanie informacyjne dla mieszkańców zainteresowanych programem. W spotkaniu uczestniczyli mieszkańcy, przedstawiciele- doradcy energetyczni Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz pracownicy Urzędu Miasta Jordanowa.

W trakcie spotkania przedstawiono szczegółowe zasady udzielania dofinansowania w ramach przedmiotowego programu. Omówiono zadania kwalifikowane oraz wskazano kolejność działań celem otrzymania pomocy finansowej na realizację zadania.

Informujemy, iż osoby zainteresowane udziałem w programie JAWOR mogą od dnia 05.09.2016r. do momentu wyczerpania środków finansowych w WFOŚiGW w Krakowie przeznaczonych na ten cel. W celu złożenia wniosku należy dokonać rejestracji w Portalu Beneficjenta  na stronie internetowej: http://www.wfos.krakow.pl/jawor.

 

jawor Jaworulotka1 Jaworulotka2