Dnia 16 maja 2024 r. (czwartek) o godz. 10.00

w  sali obrad w Urzędzie Miasta Jordanowa - Rynek 1

odbędzie się posiedzenie

Komisji Statutowej (doraźnej) Rady Miasta Jordanowa

 

 

 

Porządek obrad Komisji:

  • Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  • Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Miasta Jordanowa.
  • Sprawy bieżące.

Jordanów,  13.05.2024 r.