Dnia 16 maja 2024 r. (czwartek) o godz. 09.00, w Urzędzie Miasta Jordanowa – Rynek 1, w sali obrad - pok. nr 10,

odbędzie się posiedzenie

Komisji Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego, Ochrony Środowiska i Pomocy Społecznej  
Rady Miasta Jordanowa

 

 

 

 

Porządek obrad Komisji:

  • Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
  • Wybór Zastępcy Przewodniczącego Komisji.
  • Zaopiniowanie oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Miasta Jordanowa za rok 2023.
  • Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta Jordanowa na lata 2022-2026 za 2023 rok.
  • Inne sprawy bieżące.

Jordanów,  10.05.2024 r.