Dnia 17 maja 2024 r. (piątek) o godz. 08.30

 w  sali obrad, w Urzędzie Miasta Jordanowa - Rynek 1

odbędzie się posiedzenie

Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów
Rady Miasta Jordanowa

 

 Porządek obrad Komisji:

  • Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  • Wybór Zastępcy Przewodniczącego Komisji.
  • Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Jordanowa na 2024 rok.
  • Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jordanowa.
  • Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Jordanowa na rok 2025.

- Wytypowanie dwóch przedstawicieli Rady Miasta do prac
w Zespole koordynującym budżet obywatelski.

  • Rozpatrzenie pism, które wpłynęły do Komisji.
  • Sprawy bieżące.