Dnia 17 maja 2024 r. (piątek) o godz. 10.00

w  sali obrad w Urzędzie Miasta Jordanowa - Rynek 1

odbędzie się posiedzenie

Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Miasta
Rady Miasta Jordanowa

 

 

 

Porządek obrad Komisji:

  • Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  • Wybór Zastępcy Przewodniczącego Komisji.
  • Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Jordanów
  • Sprawy bieżące.

Jordanów,  10.05.2024 r.