O G Ł O S Z E N I E

Dnia 26 września 2023 r. (wtorek) o godz. 13.30

w Urzędzie Miasta Jordanowa - Rynek 1, sala obrad – pok. nr 10 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Jordanowa

 Porządek obrad Komisji:

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Informacja na temat zakończonej inwestycji pn. „Budowa Skateparku wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Jordanowie”.
3. Informacja na temat przebiegu bieżących inwestycji w Mieście Jordanowie.
4. Kontrola:
a) podatków, czynszów w zakresie umorzeń i zaległości,
b) ściągalności opłat za odpady komunalne, w tym zaległości,
– stan na 31.12.2022 r. i I półrocze 2023 r.
5. Sprawy bieżące.

Jordanów, 15.09.2023 r.