Aktualności

Logo ratusz

W dniach 15 i 16 grudnia 2020 r. w Urzędzie Miasta, na zaproszenie Burmistrza Andrzeja Malczewskiego, pary małżeńskie z naszego miasta, obchodzące jubileusz Złotych Godów, zostały uhonorowane medalami za długoletnie pożycie małżeńskie przyznanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Burmistrz przekazał Jubilatom życzenia wszelkiej pomyślności oraz kolejnych pięknych rocznic.

Raz jeszcze składam najlepsze życzenia wszystkim parom obchodzącym "Złote gody", a przede wszystkim życzę długich i wspólnych lat.

Galeria zdjęć z uroczystości złotych godów, kliknięcie na zdjęcie powoduje powiekszenie obrazu

Na początek 100 kopert życia trafi do Jordanowskich Seniorów. Ma to pomóc służbom medycznym w uzyskaniu informacji o pacjencie w nagłych przypadkach tak jak np. zawał serca.

W dniu 26.02.2019 r. w Sali obrad Urzędu Miasta odbyło się spotkanie zorganizowane dla seniorów z funkcjonariuszami policji z Komisariatu Policji w Jordanowie. Tematem spotkania było bezpieczeństwo w ruchu drogowym osób starszych oraz przeciwdziałanie wyłudzeniom pieniędzy za pomocą różnych metod.

Jak wynika ze statystyk w Jordanowie co piąty mieszkaniec przekroczył 60 rok życia. Warto zatem dla obecnych i przyszłych  seniorów zaplanować jak najlepsze warunki dla zdrowego i przyjemnego życia. Planowanie działań długofalowych, czy to w codziennym życiu czy w polityce miejskiej, wymaga dobrej znajomości potrzeb i zasobów jakimi dysponujemy. Seniorzy – wolontariusze, którym los starszego pokolenia leży na sercu, przeprowadzili badania ankietowe wśród jordanowskich seniorów. Wyniki tych badań przełożą się na zbudowanie „Strategii Polityki Senioralnej Miasta Jordanowa na lata 2019 – 2024”, którą Miejska Rada Seniorów przedłoży do przyjęcia Radzie Miasta Jordanowa. Strategia jest dokumentem, który pozwoli radnym miejskim podejmować decyzje uwzględniające potrzeby i oczekiwania osób starszych.

W Małopolsce trwa nabór do programu „Tele-Anioł” - realizatorem projektu jest Województwo Małopolskie w partnerstwie z Caritas Diecezji Kieleckiej oraz Stowarzyszeniem Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 9 Osi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.2. Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1. Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, zakres wsparcia: D Wsparcie projektów z zakresu teleopieka.