Miejskie Przedszkole w Jordanowie

ul. Konopnickiej 6
34-240 Jordanów
tel. 18 26-75-556
http://przedszkole.jordanow.pl

 

 

  1. Liczba dzieci wg. stanu na 30.09.2018 r. z Systemu Informacji Oświatowej: 118 dzieci
  2. Zatrudnienie nauczycieli w szkole i przedszkolu prowadzonym przez Miasto Jordanów wg. stanu na 30.09.2019:
    1. Zatrudnienie w pełnym wymiarze (w osobach): 10
    2. Zatrudnienie w niepełnym wymiarze (w osobach): 2
    3. Liczba etatów: 10,36