posiedzenie Komisji Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego, Ochrony Środowiska i Pomocy Społecznej Rady Miasta Jordanowa

Kategoria
Aktywność Rady Miasta
Termin
2020-09-02 14:00

Dnia 2 września 2020 r. (środa) o godz. 14.00

w Urzędzie Miasta Jordanowa, w Biurze Rady pok. nr 2

odbędzie się posiedzenie

Komisji Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego, Ochrony Środowiska i Pomocy Społecznej Rady Miasta Jordanowa

Porządek obrad Komisji:

  • Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
  • Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Jordanowa za I półrocze 2020 r. w zakresie działów: 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, 851 „Ochrona zdrowia”, 852 „Pomoc społeczna”, 855 „Rodzina”, 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”.
  • Rozpatrzenie pism, które wpłynęły do Komisji.
  • Inne sprawy bieżące.

Jordanów,  26.08.2020 r.

 
 

Terminy

  • 2020-09-02 14:00
 

Wspierane przez iCagenda