Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego 2

W dwudziestej piątej edycji Jubileuszowego Międzynarodowego Konkursu Wiedzy Ogólnej „Leonardo 2023” rywalizowali uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych z 13 gmin należących do Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich oraz ostatnich klas zespołów szkół z 11 gmin słowackich zrzeszonych w Združeniu Babia Hora. W tym roku gospodarzem finału była gmina Jabłonka. Do finału przystąpiło 46 uczniów z Polski oraz 11 uczniów ze Słowacji wyłonionych w etapie gminnym konkursu.

Zgodnie z regulaminem finał rozpoczął się testem składającym się z 33 pytań – pytania z przedmiotów obowiązujących + pytania z religii i wiedzy o regionie. Ta część pisemna odbyła się w Orawskiej Samorządowej Szkole Muzycznej I stopnia w Jabłonce.  Do tzw. finału ścisłego – ustnego, który zorganizowano w Orawskim Centrum Kultury w Jabłonce zakwalifikowało się 11 uczniów w tym  2 uczniów ze Słowacji, którzy w części pisemnej uzyskali największa ilość punktów. Uczniowie odpowiadali na 5 pytań ułożonych w zestawy – ścisłe oraz humanistyczne. Nad przebiegiem obu części finału czuwała komisja w następującym składzie:

   1. Danuta Kawa – Radna Województwa Małopolskiego
   2. Krystyna Szczepaniak – Drugi Zastępca Przewodniczącego – Starszego Gazdy SGB
   3. Sławomir Kudzia – Dyrektor Zespołu Szkół im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej
   4. Gabriela Sołtysik – Przedstawicielka Nadleśnictwa Sucha
   5. Maciej Mażul – Przedstawiciel Babiogórskiego Parku Narodowego
   6. Marcin Leśniak –Historyk, regionalista, przewodnik beskidzki
   7. Michaela Kutlakova – Przedstawicielka Združenia Babia Hora

W czasie kiedy ww. komisja oceniała część pisemną na scenie wystąpił dziecięcy zespół folklorystyczny „Małolipnicanie” z Lipnicy Małej przedstawiając dawne zabawy dzieci na Orawie. Zaprezentowany został także film przedstawiający gminę Jabłonka. 

Po zsumowaniu uzyskanych punktów z części pisemnej i ustnej wyłoniono zwycięzców:

I miejsce – Maksymilian Kachnic – gmina Budzów

II miejsce – Kamil Chowaniak – gmina Zawoja

III miejsce – Wojciech Rzepiszczak – gmina Lipnica Wielka

IV miejsce – Filip Gębala – gmina Maków Podhalański

V miejsce – Šimon Šurín  - ZŠ Rabča

VI miejsce ex aequo – Katarzyna Figura – gmina Koszarawa 

 Hubert Joniak – gmina Jabłonka 

 Kornel Łasak – gmina Mucharz

IX miejsce - Miriam Brontvajová - Základná Skola Oravská Jasenica 

X miejsce  - Piotr Tarnowski – gmina Zawoja

XI miejsce – Maria Kłapyta – gmina Stryszawa

Wszyscy uczniowie biorący udział w finale otrzymali dyplomy, natomiast laureaci otrzymali dyplomy i nagrody.

Nagrodą dla 31 uczniów ( w tym 11 uczniów ze Słowacji) będzie dwudniowa wycieczka w dniach  19-20 maja 2023 roku – Przez Jurę Krakowsko-Częstochowską.

Konkurs jest wpisany na listę Małopolskiego Kuratora Oświaty - załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 70/22 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 28.10.2022 roku w sprawie: Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły w latach 2018-2023, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz określenie miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2023/2024.

Na realizacje ww. zadania Stowarzyszenie pozyskało dofinansowanie w formie dotacji w kwocie 8 000 zł w ramach tzw. Małego grantu – w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Organizatorzy serdecznie gratulują wszystkim uczniom biorącym udział w konkursie, a uczestnikom wycieczki życzą miłego pobytu i samych pozytywnych wrażeń.

JAN 6965
JAN 7021
JAN 7125
JAN 7132
JAN 7145 1
JAN 7180
JAN 7246
JAN 7322
JAN 7398 1