ul.Mickiewicza 1, 34-240 Jordanów
tel. 182675866
http://ospjordanow.idl.pl/news.php