Dnia 5 stycznia 2022 r. (środa) o godz. 8.45
w sali obrad w Urzędzie Miasta Jordanowa odbędzie się
XXVIII Sesja Rady Miasta Jordanowa,

Porządek obrad sesji:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad sesji.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Jordanowa na 2022 rok.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jordanowa.
  5. Wolne wnioski i informacje.
  6. Zamknięcie sesji.