Retransmisja XI sesji Rady Miasta Jordanowa – 23.12.2019

Dnia 23 grudnia 2019 r. (poniedziałek) o godz. 13.00

w sali obrad w Urzędzie Miasta Jordanowa odbędzie się

XIII Sesja Rady Miasta Jordanowa,

na którą zapraszamy mieszkańców

Porządek obrad sesji:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z XII sesji.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności za okres międzysesyjny.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do budżetu Miasta Jordanowa na 2019 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jordanowa.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Jordanowa na rok 2020:
  • przedstawienie projektu uchwały budżetowej,
  • odczytanie opinii Komisji Rady Miasta,
  • odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
  • dyskusja, ewentualne wnoszenie poprawek i ich przegłosowywanie,
  • głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jordanowa.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Rady Miasta i Komisji Rady Miasta Jordanowa na 2020 r.
 10. Wolne wnioski i informacje.
 11. Zamknięcie sesji.

Jordanów, dnia 09.12.2019 r.


 

Do pobrania protokoły z głosowania:

ico pdf