Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Sekretarza Miasta Jordanowa został wybrany Pan Piotr Pudo  zamieszkały w Jordanowie

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydat spełnił wszystkie niezbędne wymagania określone w ogłoszeniu o naborze. Posiada wymagany staż pracy, długoletnie doświadczenie w pracy w administracji samorządowej oraz odbył pozytywnie rozmowę kwalifikacyjną.  

Jordanów dnia 13.09.2021r.

Burmistrz

Andrzej Malczewski