Informacja o unieważnieniu naboru na wolne stanowisko Urzędnicze - „Podinspektor w referacie inwestycji, Rozwoju Gospodarczego I Pozyskiwania Funduszy Eko-doradca Urzędu Miasta Jordanowa”

Burmistrz Miasta Jordanowa unieważnia nabór na wolne stanowisko urzędnicze w wymiarze I etatu: „Stanowisko Podinspektora w Referacie Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Pozyskiwania Funduszu - „Eko-doradca” Urzędu Miasta Jordanowa”, ogłoszony w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jordanowa w dniu 30.08.2021r.

Burmistrz Miasta

Andrzej Malczewski