Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze:
Podinspektor ds. kadr, spraw wojskowych, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i archiwum zakładowego Urzędu Miasta Jordanowa


Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani:

Katarzyna Galas  -  zam.: Toporzysko

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Katarzyna Galas posiada doświadczenie oraz dużą wiedzę ogólną i specjalistyczną w zakresie zadań realizowanych na w/w stanowisku.
Wykazała się bardzo dobrym przygotowaniem teoretycznym z przepisów prawa wskazanych w ogłoszeniu o naborze co gwarantuje prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków.

 
Jordanów dnia 21.10.2022r.

Burmistrz
Andrzej Malczewski