Jordanów 16.03.2020r.

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Burmistrz Miasta Jordanowa Informuje o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Jordanowa ul. Rynek 1 34-240 Jordanów ds.  księgowości i obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

w Urzędzie Miasta Jordanowa

W wyniku przeprowadzonego naboru na ww. stanowisko wybrana została Pani Justyna Polak  zamieszkała  Osielec.

Uzasadnienie dokonanego naboru:

W wyniku ogłoszenia o naborze na w/w. stanowisko pracy, umieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Jordanowa dokumenty aplikacyjne złożył 1 kandydat. Po dokonaniu oceny merytorycznej złożonych dokumentów i rozmowie kwalifikacyjnej- Komisja rekomendowała Panią Justynę Polak .

Kandydatka spełniła kryteria niezbędne, określone w ogłoszeniu o naborze oraz wykazała się bardzo dobrym przygotowaniem teoretycznym z przepisów prawa i zakresu wiedzy - uzyskała maksymalną liczbę punktów w poszczególnych etapach naboru, co pozwala przyjąć, iż posiada odpowiednie przygotowanie, doświadczenie, predyspozycje i umiejętności gwarantujące prawidłowe wykonanie powierzonych obowiązków na stanowisku ds. księgowości i obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół w Urzędzie Miasta Jordanowa.

Jordanów 16.03.2020r.

Burmistrz Miasta

Andrzej Malczewski